Gratis aanvulgrond en
gratis levering
volgens de milieuwetgeving.

Aanvulgrond.nl levert gratis grond. Het gaat uitsluitend om kwalitatieve aanvulgrond die voldoet aan alle milieuvereisten inzake grondverzet. Vul het formulier hiernaast in en verstuur ons uw vraag naar gratis grond.

Kan dienen voor:

  • Ophoging tuin / weide
  • Ophoging landbouwgrond
  • Aanvulling onder loods, stal,…

Check zeker bij de gemeente en Waterschap als u een vergunning nodig heeft.

 

 

Intussen leverde Aanvulgrond.nl al meer dan 750 000 m3 gratis aanvulgrond.

Vraag vrijblijvend aanvulgrond...

Afdeling, sectie, nummers
(Google, mond-aan-mond, ...)